Integritetspolicy

Så här behandlas dina personuppgifter

Taylors & Jones of Sweden AB, nedan Taylors & Jones, värnar om sina kunder, partners och anställdas integritet och är måna om att alltid följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör henne eller honom.

Varför Taylors & Jones behandlar personuppgifter

Taylors & Jones behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de avtal som ingås, för att distribuera nyhetsbrev samt kunna erbjuda god service till dig som kund eller avtalspart. Behandling sker också för att efterleva de regelverk som gäller för bolag generellt såsom bokföringsregler. Taylors & Jones kan även behandla personuppgifter som underlag för marknads- och kundanalyser, samt fakturering. Rätten att behandla personuppgifterna grundar sig på avtalet mellan den registrerade och Taylors & Jones, på en rättslig förpliktelse, på ett berättigat intresse eller på den registrerades samtycke.

Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t.ex. uppdatering av adressuppgifter.

Taylors & Jones behandlar även vissa personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. Detta görs efter en intresseavvägning. Vill du inte bli kontaktad av Taylors & Jones för sådana ändamål kan du meddela detta och dina uppgifter kommer då inte längre att behandlas för marknadsföring.

Hur Taylors & Jones behandlar dina personuppgifter

Taylors & Jones behandlar enbart dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna fullfölja de åtagande som Taylors & Jones har. Därför behandlas inte sådana personuppgifter som går utöver de uppgifter som Taylors & Jones behöver för det aktuella syftet. Dina personuppgifter sparas endast så länge som uppgifterna är nödvändiga.

Hur dina personuppgifter skyddas

Taylors & Jones har vidtagit åtgärder för att hålla en hög teknisk och organisatorisk säkerhetsnivå och minimera de risker som finns med personuppgiftbehandling. I de fall Taylors & Jones anlitar ett personuppgiftbiträde säkras en tillsvarande nivå för biträdets hantering av personuppgifter.

Dina rättigheter som registrerad

Är dina personuppgifter registrerad hos Taylors & Jones har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som Taylors & Jones behandlar och att invända mot viss typ av behandling. Du har också rätt att fråga om personuppgifter som Taylors & Jones behandlar:

begära rättelse av dina personuppgifter om dessa är felaktiga eller ofullständiga,

begära radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, och/eller

invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Om du vill få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas kan du skriftligen begära uppgift om detta på vår adress Hantverkargatan 12, 112 21 Stockholm. Behandlar Taylors & Jones dina personuppgifter på basis av samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.

Du har också rätt att till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten inge klagomål avseende Taylors & Jones behandling av personuppgifter om dig.

Har du frågor om personuppgiftshanteringen kan du kontakta Taylors & Jones på shop@taylorsandjones.com

Butcher Shop

Vår butik för försäljning samt plats för korvkurs

Hantverkargatan 12
112 21 Stockholm
+46 (0) 8 651 29 10
Mån – Fre 10:00-18:00 Lör 10:00-14:00

Konsumentkontakt

Om har frågor om våra produkter, bli återförsäljare etc. kontakta

Taylors and Jones c/o Evanoff Group AB
Evenemangsgatan 31
169 79 Solna
+46 (0) 10 207 03 01

Anmäl Dig Till Taylors And Jones Nyhetsbrev!

Klicka på "Sign up" för att prenumerera på vårt nyhetsbrev! Vi sparar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Du hittar vår personuppgiftspolicy nedan.

På www.taylorsandjones.com använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats.
Läs mer här